Eugena Pepa, studente Ekonomiksit fituese e programit Vodafone Albania Discover

November 15th, 2016

Eugena Pepa, studente Ekonomiksit fituese e programit Vodafone Albania Discover

Eugena Pepa, studente Ekonomiksit fituese e programit Vodafone Albania Discover

Eugena Pepa, studente e diplomuar e Universitetit Epoka në departamentin Ekonomiks, është një nga fituesit e programit të të diplomuarve “Vodafone Albania Dicover”. 

Ky program dy vjecar i jep mundësinë të diplomuarve me një ekperiencë minimale pune 1-vjeçare, mesatare më të lartë se 8 dhe njohuri të mira të gjuhës Angleze të jenë pjesë e këtij programi.

Fituesve të këtij programi u jepet mundësia të punojnë me disa ekipe dhe departamente të ndryshme, duke fituar një sërë përvojash në Vodafone. Të jesh pjesë e programit Vodafone Discover Graduate do të thotë të jesh pjesë e një komuniteti global të të diplomuarve, duke qenë më pranë biznesit dhe duke marrë përgjegjësi që nga dita e parë, dhe më e rëndesishmja duke fituar ekperiencë nga fusha të ndryshme te biznesit.

Ky program do të jetë një mundësi shumë e mirë për Eugenën për të zbuluar aftesitë e saj në fusha të ndryshme.