Assoc. Prof. Dr. Eglantina Hysa, Head of Economics Department at Epoka University, attended the conference on “Economy Today – Interdisciplinary approach to Contemporary Economic Challenges”

March 17th, 2016

Assoc. Prof. Dr. Eglantina Hysa, Head of Economics Department at Epoka University, attended the conference on “Economy Today – Interdisciplinary approach to Contemporary Economic Challenges”

Assoc. Prof. Dr. Eglantina Hysa, Head of Economics Department at Epoka University, attended the conference on “Economy Today – Interdisciplinary approach to Contemporary Economic Challenges”

Assoc. Prof. Dr. Eglantina Hysa, Shefja e Departamentit te Ekonomiksit ne Universitetin Epoka, mori pjese ne konferencen me teme “Ekonomia Sot - Trajtimi Nderdisiplinor i Sfidave Bashkekohore Ekonomike”, ne Lodz, Poloni ne 11 Mars 2016, organizuar nga Universiteti i Lodz. Konferenca krijoi mundesi per te takuar ekonomiste te shquar nderkombetare dhe dijetare nga Polonia, Gjermania, Anglia, Hollanda dhe Italia dhe perfaqesues te biznesit.

Assoc. Prof. Dr. Hysa foli per Investimet e Huaja Direkte dhe mjedisin e biznesit, dhe ndikimi i tyre ne GDP e Shqiperise. Pervec diskutimeve gjate seancave, punimet shkencore do te publikohen ne revista shkencore nderkombetare.